People are awesome 2016 – UNBELIEVABLE #4Những con người tài năng nhất 2016 #4
Next video :People Are Awesome – Best Parkour And Freerunning 2016 https://www.youtube.com/watch?v=JveVJ97piM8
Music List:
1 – Electro-Light – Symbolism [NCS Release]
2 – DEAF KEV – Invincible [NCS Release]
3 – Disfigure – Blank [NCS Release]
4 – Different Heaven & EH!DE – My Heart [NCS Release]
Music được sử dụng trong video tất cả đều từ NoCopyrightSounds https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds
Cám ơn mọi người đã xem video.Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ email quangbevinh100@gmail.com.

Source

22 thoughts on “People are awesome 2016 – UNBELIEVABLE #4”

  1. tôi đã đọc 1 bài viết trong đó có 1 vài cảnh leo cao chụp hình tự sướng như thế này..chụp xog họ đã bị ngã chết 1 vài trường hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *